1. Кемпинг Fusina Венеция
Кемпинг Fusina - 2 Звезды - Венеция
Адрес:
Via Moranzani 79 - 30030 Venezia
Телефон:
(+39) 041 54 70 05 5
Факс:
(+39) 041 54 70 05 0
Сайт
www.venicecamping.com
наверх